Toshiba A2W luft vand - varmepumper 
Toshiba har markeret sig kraftigt de senere år. De nye modeller har ifgl. Energistyrelsen en virkningsgrad med gulvvarme på over 1:4, dette er fuldt på højde med hvad de fleste jordvarmeanlæg kan præstere !. Anlæggene er driftsikre og har lang levetid. Iflg. Energistyrelsens varmepumpeside har Toshiba luft vand varmepumpe model 1104 de bedste data på markedet.  A2W er de nye 2014 modeller med indbygget Grundfoss elsparepumpe.
  Forside  
|
  Toshiba varmepumper  
|
  Tekniske data Toshiba  
|
  Firma oplysninger  
|
  Kontakt side  toshiba 11 kw anlæg 

Hvad kan et Toshiba luft vand varmepumpeanlæg ?

Et moderne Toshiba varmepumpeanlæg erstatter helt din gamle oliekedel eller gaskedel, anlæggene består af en udedel, samt en indedel, som vel nærmest kan beskrives som et væghængt skab. I indedelen er monteret anlæggets styrepanel, varmeveksler, cirkulationspumpe osv.

Indedelen tilsluttes det bestående gulvvarme eller radiatorsystem, samt en ny varmtvandsbeholder alt efter behov.

Vi kan levere varmtvandsbeholderne fra 110 liter og opefter, beholderne er forsynet med en ekstra
elsupplering blandt andet til funktionen "legionella sikring".

Montagen af anlægget tager typisk to dage, så er anlægget også tilsluttet el fra husets gruppetavle.

 

  prisskema


Hvor meget kan jeg spare ?

Har du i dag et lidt ældre oliefyr, vil varmepumpen alt efter oliekedlens stand, kunne give en besparelse på ca.
40 - 50 %.
 

Derudover ændrer dit hus status i BBR registret fra olieopvarmet bolig, til el opvarmet bolig. Dette betyder en reduktion i elafgiften på ca. 52 øre pr. kwt. af det elforbrug der ligger udover 4000 kwt. ( altså en besparelse på over 20% på den el som anlægget bruger )
Dansk Energiteknik Snedkervej 8, 2630 Tåstrup tlf.: 27923292